Systemy informacji geograficznej w praktyce

Etykieta lokalizacji
Wpis dodany przez AkademiaInspiracji · 17-09-21

Systemy informacji geograficznej to narzędzia, które pomagają nam gromadzić, zarządzać i wizualizować dane o świecie.

Zalety systemów informacji geograficznej

Systemy informacji geograficznej (GIS) to systemy komputerowe, które integrują, przechowują, analizują i wyświetlają dane przestrzenne. GIS może być używany do mapowania obiektów fizycznych i działalności człowieka na Ziemi lub innych planetach.

Zalety systemów informacji geograficznej:

  • Oprogramowanie GIS pomaga zrozumieć duże ilości danych przestrzennych.
  • Oprogramowanie pomaga również w tworzeniu map i wizualizacji, które można wykorzystać do podejmowania decyzji.
  • Pomaga w ułatwianiu ludziom lokalizowania się na mapach, integrując współrzędne GPS z systemem.

Jak działa system informacji geograficznej?

System informacji geograficznej lub GIS to skomputeryzowana baza danych przeznaczona do przechowywania, zarządzania, analizowania i wyświetlania danych przestrzennych, takich jak mapy i obrazy satelitarne. Służą one przede wszystkim do zarządzania danymi związanymi z cechami powierzchni ziemi, takimi jak rodzaje pokrycia terenu, wysokość terenu, zbiorniki wodne i drogi.

GIS można wykorzystywać na wiele sposobów, w tym analizować wzorce użytkowania gruntów do celów planowania urbanistycznego. GIS jest również pomocny w dostarczaniu narzędzi decyzyjnych dla zarządzających zasobami naturalnymi, zapewniając im przegląd całego regionu, którym zarządzają.

Wykorzystanie systemów informacji geograficznej

GIS jest zwykle używany przez agencje rządowe, takie jak US Geological Survey (USGS), National Aeronautics and Space Administration (NASA),

Systemy informacji geograficznej są coraz częściej wykorzystywane w miejscu pracy, aby znaleźć wgląd w zachowania klientów, trendy biznesowe i nie tylko. Istnieje wiele sposobów wykorzystania GIS w miejscu pracy, od wizualizacji danych po analizy predykcyjne.

Rodzaje systemów informacji geograficznej

Systemy informacji geograficznej są wykorzystywane przez różne organizacje do różnych celów. Służą do planowania, zarządzania zasobami i wielu innych zadań.

Istnieją dwa rodzaje systemów informacji geograficznej: topograficzne i wektorowe. Topograficzny GIS jest najbardziej powszechnym typem i jest to system oparty na mapach, który wykorzystuje cechy, takie jak drogi lub rzeki, do identyfikacji lokalizacji. Vector GIS wykorzystuje równania matematyczne do identyfikacji lokalizacji w przestrzeni 2D lub 3D.