Akademia Inspiracji dla Młodych Geodetów - Planowanie przestrzenne - Szkolenia dla pracowników Gmin

Planowanie

Planista przestrzenny powinien być w stanie ocenić potrzeby obszaru, wyznaczyć cele i znaleźć rozwiązania tych problemów. Proces szkoleniowy pomaga profesjonalistom rozwijać m.in. umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i kreatywnego myślenia.

Szkolenia z planowania przestrzennego – tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne to złożony, multidyscyplinarny proces, który wymaga integracji wielu różnych zestawów umiejętności. Rolą planistów przestrzennych jest tworzenie i wdrażanie planów, które są zrównoważone, wydajne i sprawiedliwe.

Szkolenie z planowania przestrzennego obejmuje trzy fazy:

  • Pierwsza faza obejmuje podstawowe szkolenie z zasad planowania przestrzennego, w tym opracowanie planu dla konkretnego miejsca lub regionu;
  • druga faza obejmuje szkolenie w zakresie metod planowania urbanistycznego, takich jak GIS i modelowanie oparte na GIS;
  • trzecia faza obejmuje zaawansowane metody planowania urbanistycznego, takie jak partycypacyjne projektowanie urbanistyczne.

Szkolenia z planowania przestrzennego – projektowanie przestrzeni publicznych

Szkolenie w zakresie planowania przestrzennego jest ważne, ponieważ pomaga ludziom rozwijać umiejętności potrzebne w karierze w tej dziedzinie. Pomaga im również w lepszym zrozumieniu zawodu i lepszym zrozumieniu tego, co powinni robić.

Szkolenie w zakresie planowania przestrzennego odbywa się poprzez połączenie edukacji formalnej, nauki w miejscu pracy i praktyki.

Z biegiem czasu zmienił się sposób, w jaki projektujemy przestrzenie publiczne. Dawniej opierał się na idei stworzenia idealnej przestrzeni o określonym przeznaczeniu. W dzisiejszych czasach bardziej chodzi o stworzenie otwartej i dostępnej przestrzeni dla wszystkich.

Szkolenia z planowania przestrzennego – opracowanie strategii rozwoju

Planowanie przestrzenne to proces opracowywania strategii rozwoju, która będzie w stanie osiągnąć pożądane efekty zagospodarowania terenu i środowiska.

Proces ten obejmuje szereg etapów, takich jak wybór lokalizacji, projekt i układ, transport itp. Planowanie można przeprowadzić na różne sposoby, w zależności od skali, na jaką jest wykonywane.

Szkolenia z planowania przestrzennego – analiza uwarunkowań

Planowanie przestrzenne to proces organizowania i zarządzania użytkowaniem gruntów, budynków i zasobów w celu tworzenia miejsc funkcjonalnych, estetycznych, bezpiecznych od klęsk żywiołowych i zrównoważonych ekologicznie.

Proces planowania przestrzennego wymaga szeregu umiejętności, takich jak zrozumienie wzorców przestrzennych; identyfikowanie trendów w rozwoju miast; zrozumienie ekonomicznego wpływu rozwoju; oraz zrozumienie, w jaki sposób różne rodzaje użytkowania gruntów wchodzą ze sobą w interakcje.

Oprócz tych zestawów umiejętności planiści muszą również być w stanie przeanalizować i zrozumieć różne zestawy danych, takie jak sieci transportowe; gęstość zaludnienia; ślady budynków; gęstość zabudowy; rodzaje pokrycia terenu; i więcej.

Szkolenia z planowania przestrzennego – wykorzystanie narzędzi informatycznych

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do szkolenia planistów przestrzennych to nowy i pojawiający się trend w tej dziedzinie. Narzędzia te są używane, aby pomóc planistom przestrzennym w nauce nowych umiejętności, a także doskonaleniu ich dotychczasowych umiejętności.

Korzystanie z narzędzi informatycznych pomaga zapewnić lepszą naukę studentom, poprawić ich wskaźniki retencji i zapewnić im więcej wglądu w to, jak mogą dalej rozwijać swoje umiejętności.

Wykorzystanie narzędzi informatycznych pomogło planistom przestrzennym w podejmowaniu lepszych decyzji, ponieważ są oni w stanie wizualizować swoje pomysły i testować je za pomocą realistycznych modeli symulacyjnych przed ich wdrożeniem.