Dostęp do danych przestrzennych w praktyce

lokalizacja
Wpis dodany przez AkademiaInspiracji · 14-09-21

Dane przestrzenne to termin odnoszący się do gromadzenia cyfrowych informacji o lokalizacjach geograficznych. Można to wykorzystać na wiele sposobów, takich jak mapowanie i nawigacja.

Przykłady wykorzystania danych przestrzennych

Wykorzystanie danych przestrzennych to ważny trend w branży marketingu cyfrowego. Staje się coraz bardziej powszechny wraz z rozwojem technologii, rzeczywistość wirtualna i aplikacje mobilne.

Wiele firm wykorzystuje dane przestrzenne do tworzenia angażujących doświadczeń klientów dla swoich użytkowników. Można to zrobić za pomocą aplikacji AR, które wzbogacają fizyczną przestrzeń wokół nas treściami cyfrowymi lub umieszczając w niej wirtualne obiekty.

Przykłady wykorzystania danych przestrzennych:

  • Kierowanie geograficzne w celu badania rynku i profilowania klientów
  • Reklama na platformach społecznościowych
  • Reklama oparta na lokalizacji

Dostęp do danych przestrzennych – zalety i wady

Dane przestrzenne to rodzaj danych, które mogą być reprezentowane w 2D lub 3D. Jest istotną częścią systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji. Dane przestrzenne obejmują informacje o fizycznej lokalizacji, takie jak topografia, użytkowanie gruntów, gęstość zaludnienia, drogi i inne.

Zalety:

  • Dane przestrzenne pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób rzeczy są ze sobą powiązane przestrzennie. Jest to ważne dla zrozumienia relacji pomiędzy różnymi lokalizacjami na naszym terenie.
  • Dane przestrzenne pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób rzeczy są ze sobą powiązane zarówno czasowo, jak i przestrzennie. Kiedy wiemy, gdzie coś się wydarzyło, możemy dowiedzieć się, co wydarzyło się w przeszłości lub sprawnie przewidzieć na tej podstawie obecny stan.

Wady:

  • Pierwszą wadą jest to, że można ją łatwo błędnie zinterpretować, a błędna interpretacja może prowadzić do podjęcia złych decyzji. Na przykład mapa może pokazywać, że na określonym obszarze znajduje się szkoła, ale jeśli mapa pokazuje tylko budynek, może nie być możliwe ustalenie, czy są tam jakieś dzieci.
  • Inną wadą jest to, że często trudno jest dowiedzieć się, co faktycznie reprezentują dane przestrzenne. Mapa ze strzałką może wskazywać ruch na drodze, ale równie dobrze może nie wskazywać niczego.
  • Ostatnią wadą jest to, że dane przestrzenne mogą bardzo szybko się dezaktualizować, co sprawia, że są niewiarygodne dla celów decyzyjnych.

Jak korzystać z danych przestrzennych w praktyce?

Te dane przestrzenne mogą być w praktyce wykorzystywane na różne sposoby. Na przykład mogą być używane do wykrywania usterek w budynkach lub drogach. Może również pomóc firmom lepiej planować inwestycje i operacje, dając im wgląd w ich obecną i przyszłą lokalizację.