Geoinformacja w praktyce – Akademia INSPIRE

Akademia INSPIRE

Geodezja to nauka o pomiarach i mapowaniu przestrzeni za pomocą narzędzi takich jak GPS, satelity GPS, punkty obserwacyjne i sieciowe systemy lokalizacji. Geodeci zbierają dane o wielkości, kształcie, odległości między punktami i topografii terenu.

x to szerokie pojęcie, które odnosi się do ingerencji człowieka w środowisko w celu zwalczania problemów środowiskowych lub utrzymania zasobów naturalnych lub rozwoju gospodarczego. Niektóre projekty geoinżynieryjne są prowadzone w celu złagodzenia zmian klimatycznych.

Geodezja to nauka wykorzystująca narzędzia takie jak satelity GPS, stanowiska obserwacyjne i sieciowe systemy lokalizacji do zbierania danych o wielkości, kształcie i odległości między punktami Ziemi.

Akademia INSPIRE - co to jest geoinformacja?

Informacje geograficzne to dane o lokalizacjach i zajmowanej przez nie przestrzeni. GIS to oprogramowanie zarządzające informacjami geograficznymi i systemami danych przestrzennych, które można wykorzystać do ich tworzenia, analizowania i wizualizacji.

Technologie geoprzestrzenne obejmują trzy główne kategorie: topografię, użytkowanie terenu/pokrycie terenu oraz zdjęcia satelitarne.

Topografia odnosi się do kształtu powierzchni obszaru. Obejmuje takie atrybuty, jak ukształtowanie terenu (góry lub doliny, strumienie, rzeki, jeziora i oceany lub inne konstrukcje stworzone przez człowieka - budynki czy autostrady).
Użytkowanie gruntów odnosi się do różnych sposobów, w jakie dany obszar był przez pewien czas wykorzystywany do działalności gospodarczej, takiej jak rolnictwo lub leśnictwo. GIS można wykorzystać do śledzenia zmian w użytkowaniu gruntów w czasie, aby zrozumieć, w jaki sposób zmiany te wpływają na środowisko i człowieka.

Wykorzystanie innych technologii

Proces cięcia wodą to ekologiczna technologia rozdzielania różnych materiałów, na przykład tworzyw sztucznych, aluminium, kamienia, ceramiki, czy blach stalowych. Do tego jest wykorzystywana woda pod bardzo wysokim ciśnieniem.

Cięcie wodą jest procesem cięcia na zimno, który konkuruje z termicznymi metodami rozdzielania materiałów. W tej technologii wykorzystuje się maszyny do cięcia wodą ze strumieniem wody doprowadzonym do ciśnienia 4000 bar, który jest przepuszczany przez dyszę o bardzo małej średnicy. Wówczas tworzy się koherentny strumień cieczy o prędkości ponad trzykrotnie przekraczającej prędkość dźwięku.

Partner edukacyjny

W zakresie nauki angielskiego polecamy naszego partnera:talkback.pl - angielski online z native speakerem

Ostatnie wpisy z bloga